Get In Touch
Room 708, 7th Floor 142 Le Duan
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Work Inquiries
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488

Lá Chắn Phi Thường | Colos IgGOLD

Lá Chắn Phi Thường là dự án âm nhạc hợp tác giữa Fantastic Eggs Creative và Colos IgGOLD. Dự án có sự góp mặt của hai danh ca Hương Lan và Bùi Công Nam

  • Strategy

    Fantastic Eggs Creative

  • Design

    Fantastic Eggs Creative

  • Client

    Colos IgGOLD

Back

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy