Get In Touch
Room 708, 7th Floor 142 Le Duan
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Work Inquiries
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Back

Dự án của Omega

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy

Tháng Mười 31, 2023

Bộ thẻ Hi Slay-dy

Bộ thẻ Hi Slay-dy là sản phẩm mới nhất của Fantastic Eggs Creative dành cho MB Bank nhằm nắm bắt sự đa dạng về vẻ đẹp...

 • Strategy

  Fantastic Eggs Creative

 • Design

  Fantastic Eggs Creative

 • Client

  MBBank

View Project

Lá Chắn Phi Thường | Colos IgGOLD

Lá Chắn Phi Thường là dự án âm nhạc hợp tác giữa Fantastic Eggs Creative và Colos IgGOLD. Dự án có sự góp mặt của hai...

 • Strategy

  Fantastic Eggs Creative

 • Design

  Fantastic Eggs Creative

 • Client

  Colos IgGOLD

View Project
Tháng Mười Một 17, 2022

Bảo hiểm Vật chất ô tô O•CAR

FanE đã giới thiệu O•CAR, một giải pháp bảo hiểm kỹ thuật số nhằm bảo vệ người lái xe. Bằng lối kể chuyện ấn tượng, âm thanh...

 • Strategy

  Fantastic Eggs Creative

 • Design

  Fantastic Eggs Creative

 • Client

  Opes (VP bank)

View Project
Tháng Mười Hai 19, 2023

Vòng tay Stella

Vòng tay Stellar – thiết bị đeo thời trang đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế dành cho Gen Z! Được phát triển bởi MBBank và...

 • Strategy

  Fantastic Eggs Creative

 • Design

  Fantastic Eggs Creative

 • Client

  MBBank

View Project
Tháng Sáu 3, 2020

Ứng dụng Grab Food

With modern systems, preeminent products, transparent report, devoted and responsible spirit, we have served best quality campaigns to our clients

 • Strategy

  Omega Media

 • Design

  Omega Media

 • Client

  Grab

View Project
Tháng Sáu 3, 2020

Đầu tư chứng khoán Anfin

With modern systems, preeminent products, transparent report, devoted and responsible spirit, we have served best quality campaigns to our clients

 • Strategy

  Omega Media

 • Design

  Omega Media

 • Client

  Anfin

 • Tags

  Apps, Campaign

View Project
Tháng Sáu 3, 2020

Ngân hàng MB

With modern systems, preeminent products, transparent report, devoted and responsible spirit, we have served best quality campaigns to our clients

 • Strategy

  Omega Media

 • Design

  Omega Media

 • Client

  MB

 • Tags

  Apps, Campaign

View Project