Get In Touch
Room 708, 7th Floor 142 Le Duan
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Work Inquiries
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Apps Campaign Tháng Mười 31, 2023

Bộ thẻ Hi Slay-dy

Bộ thẻ Hi Slay-dy là sản phẩm mới nhất của Fantastic Eggs Creative dành cho MB Bank nhằm nắm bắt sự đa dạng về vẻ đẹp của phụ nữ dưới thông điệp mạnh mẽ “I Choose Beauty”.
Chúng tôi đã xác định “2D Graphic x Collage style” là một chiến thuật trực quan hiệu quả để thể hiện cá tính và tính nữ của phụ nữ hiện đại.
  • Strategy

    Fantastic Eggs Creative

  • Design

    Fantastic Eggs Creative

  • Client

    MBBank

Back

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy