Get In Touch
Room 708, 7th Floor 142 Le Duan
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Work Inquiries
[email protected]
Ph: +84 243 218 1488
Back

B2B Growth Marketing là gì? Tại sao Growth Marketing lại quan trọng? 

Trong thương mại điện tử, các chiến thuật Growth Marketing đã trở nên phổ biến và thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp B2B vẫn do dự trong việc áp dụng các phương pháp này do yêu cầu tính linh hoạt cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, việc tiếp cận một chiến lược Growth Marketing hiệu quả là điều cần thiết để các doanh nghiệp B2B phát triển và tồn tại.

Hiểu Về Growth Marketing

Growth Marketing là một phương pháp tiếp thị dựa trên dữ liệu, nhằm xác định các kênh và thị trường mới để phát triển doanh nghiệp. Không giống như các chiến lược tiếp thị truyền thống chỉ tập trung vào thành công ngắn hạn, Growth Marketing hướng đến xây dựng một doanh nghiệp bền vững và có thể mở rộng, tạo ra doanh thu và có thể tăng trưởng lâu dài. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục thử nghiệm và tập trung vào các thay đổi của khách hàng. Qua việc cung cấp các thông điệp cá nhân hóa cao phù hợp với nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa sự tăng trưởng trên nhiều kênh khác nhau.

Growth Marketing giúp xây dựng doanh nghiệp

Các Thành Phần Chính của Chiến Lược Growth Marketing

Một chiến lược Growth Marketing toàn diện bao gồm toàn bộ kênh tiếp thị, từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến việc giữ chân khách hàng. Nó sử dụng dữ liệu và thông tin chi tiết để xác định các kênh và chiến thuật hiệu quả nhất cho sự phát triển. Các doanh nghiệp sử dụng chiến lược này thường thấy được lợi tức đầu tư (ROI) rõ ràng do việc phân bổ tài nguyên hợp lý. Hơn nữa, phương pháp này cho phép doanh nghiệp đi trước đối thủ cạnh tranh và thích ứng với các thay đổi của thị trường, điều này rất quan trọng trong môi trường kinh doanh hiện nay.

Các Chiến Thuật Growth Marketing Phổ Biến

Có nhiều chiến thuật Growth Marketing phổ biến như thử nghiệm A/B, tiếp thị nội dung, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội và tiếp thị ảnh hưởng. Trọng tâm của Growth Marketing không phải là các chiến thuật cụ thể mà là cách chúng được áp dụng. Sự khác biệt giữa tiếp thị hiệu suất và Growth Marketing nằm ở mục tiêu của chúng: tiếp thị hiệu suất nhằm đạt được kết quả ngay lập tức, trong khi Growth Marketing tìm kiếm sự tăng trưởng bền vững và lâu dài bằng cách khám phá các kênh và thị trường mới.

Growth Marketing vs. Tiếp Thị Truyền Thống

Tiếp thị truyền thống thường tập trung vào việc tạo ra nhận thức về thương hiệu và xây dựng một cơ sở khách hàng rộng lớn. Ngược lại, Growth Marketing áp dụng phương pháp dựa trên dữ liệu để xác định các kênh và chiến lược hiệu quả nhất cho sự tăng trưởng. Chiến lược này cho phép doanh nghiệp thử nghiệm thường xuyên, học hỏi nhanh chóng và thích ứng hiệu quả, chuyển đổi mục tiêu từ việc thu hút khách hàng sang việc giữ chân họ lâu dài. Điều này dẫn đến tăng trưởng bền vững lâu dài thông qua các quyết định dựa trên dữ liệu.

Áp Dụng Chiến Lược Growth Marketing

Growth Marketing không chỉ là một tập hợp các nhiệm vụ định sẵn; nó là một tư duy tập trung vào việc hiểu nhu cầu của khán giả và sử dụng dữ liệu để xây dựng lòng tin và khách hàng trung thành lâu dài. Tư duy này là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn đạt được sự tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, cần phải phân biệt giữa các chiến lược Growth Marketing thực sự và những từ ngữ tiếp thị chỉ mang tính chất trang trí.

Khi các doanh nghiệp tập trung hơn vào khách hàng, ranh giới giữa vai trò tiếp thị và bán hàng ngày càng trở nên mờ nhạt. Tiếp thị dự kiến sẽ tham gia vào toàn bộ kênh khách hàng, từ nhận thức ban đầu đến tương tác sau bán hàng, được thúc đẩy bởi nhu cầu tạo ra trải nghiệm khách hàng liền mạch và cá nhân hóa trên tất cả các điểm tiếp xúc. Mô hình “phễu cướp biển” trong Growth Marketing (Acquisition, Activation, Retention, Referral, và Revenue) giúp quản lý hành trình khách hàng, cho phép doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để xác định các chiến thuật và kênh hiệu quả nhất cho từng giai đoạn.

Growth Marketing sẽ là điều cần thiết cho các doanh nghiệp muốn duy trì sự cạnh tranh. Bằng cách áp dụng một phương pháp toàn diện dựa trên dữ liệu, các doanh nghiệp có thể xây dựng hoạt động bền vững và có thể mở rộng, tạo ra doanh thu và sự tăng trưởng. Hướng dẫn này cung cấp thông tin, dữ liệu, thống kê và tài nguyên cần thiết để phát triển chiến lược và chiến thuật Growth Marketing hiệu quả cho năm tới.

Mô hình AARRR trong Growth Marketing

Kết Luận

Growth Marketing mang lại cho các doanh nghiệp B2B một công cụ mạnh mẽ để đạt được sự tăng trưởng bền vững lâu dài. Bằng cách tận dụng các chiến lược dựa trên dữ liệu và phương pháp toàn diện bao trùm toàn bộ kênh khách hàng, doanh nghiệp có thể thích ứng với các thay đổi của thị trường, tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị và cuối cùng xây dựng mối quan hệ việc áp dụng Growth Marketing sẽ là điều thiết yếu cho các công ty B2B muốn đi trước đối thủ cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp đáng kể. 

Nguồn: New North

marketing_OM
marketing_OM
https://omegagroup.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy